ติดต่อสอบถาม

ขอให้เราได้รับฟังความคิดเห็นของคุณ!

กลุ่มบริษัทโคเมริให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้า
หากคุณมาใช้บริการที่ร้านของเรา กรุณาบอกความรู้สึกหรือข้อคิดเห็นแก่เรา
เราสัญญาว่าจะใช้ความคิดเห็นดังกล่าวในการปรับปรุงพัฒนาร้านเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

สำนักงานใหญ่

KOMERI (THAILAND) Co., Ltd. TEL:02-643-9522
เวลาทำการ 9:00 น. - 16:00 น.
(หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดช่วงปีใหม่)