ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2018

9 พฤศจิกายน 2018 โคเมริ โฮมเซ็นเตอร์ สาขาทาเทชินะ
เปิดสาขาใหม่ ขยายพื้นที่ขายเพิ่มขึ้น 8 เท่า

23 ตุลาคม 2018 องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรศูนย์รับมือภัยพิบัติ
โคเมริ การลงนามความร่วมมือ เกี่ยวกับการมอบสิ่งของที่จำเป็นในช่วงภัยพิบัติ กับเมืองนาโยโระ

18 ตุลาคม 2018 เปิดสาขาใหม่
สาขาที่ 17 ในฮอกไกโด
ร้านพาวเวอร์ สาขานาโยโระ

3 ตุลาคม 2018 เปิดสาขาใหม่
ร้านพาวเวอร์ สาขาที่ 2 ในจังหวัดซากะ
ร้านพาวเวอร์ สาขาไมบาระ

27 กันยายน 2018 องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรศูนย์รับมือภัยพิบัติ
โคเมริ การลงนามความร่วมมือ เกี่ยวกับการมอบสิ่งของที่จำเป็นในช่วงภัยพิบัติ กับเมืองนาโยโระ

27 กันยายน 2018 เปิดสาขาใหม่
ร้านพาวเวอร์ สาขาที่ 2 ในจังหวัดซากะ
ร้านพาวเวอร์ สาขาไมบาระ

27 กันยายน 2018 ร้านพาวเวอร์ สาขายตสึไคโด เปิดให้บริการไดรฟ์ทรู

2018.09.27 การโยกย้ายตำแหน่งของผู้บริหาร

27 กันยายน 2018 เปิดสาขาใหม่
ร้านพาวเวอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัท ในจังหวัดชิบะ
ร้านพาวเวอร์ สาขายตสึไคโด