เกี่ยวกับ โคเมริ

ร้านพาวเวอร์ (PW) พวกเราคือร้านโฮมเซ็นเตอร์ (HC) ฮาร์ด แอนด์ กรีน (H&G) แบบเครือข่าย (chain store) จำหน่ายอุปกรณ์ DIY และอุปกรณ์ทำสวนเป็นหลัก เรามุ่งมั่นท้าทายการพัฒนาการกระจายสินค้าให้ทันสมัย เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างมีเสถียรภาพในราคาที่สามารถจับต้องได้ด้วยระบบและโนว์ฮาวเฉพาะตัว จากนี้ไปเราจะสร้างร้านสาขาด้วยมุมมองของลูกค้า เลือกสรรสินค้าที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงใส่ใจเรื่องการบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสุข และพวกเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้า “ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและอุดมสมบูรณ์”

ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

ยูอิจิโร่ ซาซาเกะ

โคเมริมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค้าเพื่อมุ่งสู่
“โมเดลธุรกิจของโฮมเซ็นเตอร์”

ปรัชญาการบริหารของโคเมริ

ปรัชญาการบริหารของโคเมริ

เรากำหนดพื้นฐานของการบริหารด้วยความคิดที่ว่า บริษัทควรจะต้องดำรงอยู่เพื่อความสุขของผู้คนจึงจะได้รับการสนับสนุนจากสังคม ผมคิดว่าภารกิจทางสังคมของธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าคือการปรับปรุงการกระจายสินค้าในส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย สินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ การทำสวน และพืช ถือเป็นสินค้าหลักของโคเมริ แต่แหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรยังคงพึ่งพาแรงงานในครัวเรือน และการปรับเปลี่ยนอุปสงค์ และอุปทานก็ยังคงอยู่ในตลาดขนาดเล็กเป็นหลัก ในขณะที่การกระจายสินค้าฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือยังคงมีส่วนที่ซับซ้อน และไร้ประสิทธิภาพจากระบบการขายส่งแบบดั้งเดิมหลงเหลืออยู่มาก โคเมริปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการส่งมอบสินค้าที่มากคุณค่าด้วยราคาที่ย่อมเยา และมีปริมาณที่เพียงพอเพื่อสร้างสังคมที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการกระจายสินค้าที่ยังมีปัญหาดังกล่าว ผมคิดว่าบริษัทจะคงอยู่ในสังคมได้ด้วยการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเช่นนี้เท่านั้น

สาเหตุที่ทำให้โคเมริรักษาการสร้างยอดขาย

สาเหตุที่ทำให้โคเมริรักษาการสร้างยอดขาย และกำไรไว้ได้

การมุ่งสู่ร้านแบบเครือข่าย (chain store) เป็นกระแสที่มาแรงในวงการค้าปลีก ซึ่งที่ผ่านมาโคเมริได้สร้างระบบร้านแบบเครือข่ายด้วยกลยุทธ์เฉพาะตัว ผมคิดว่าสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันคือผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามหลักมาโดยตลอด ร้านฮาร์ด แอนด์ กรีน ของโคเมริ มีขนาดพื้นที่ขายประมาณ 1,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าโฮมเซ็นเตอร์ เป็นรูปแบบร้านขายของเฉพาะทางที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาด้วยแนวความคิดที่จะขยายร้านแบบเครือข่าย นอกจากนี้โคเมริยังได้คิดค้นและสร้างระบบช่วยเหลือสนับสนุนร้านสาขาทั้งในเรื่องการจัดซื้อสินค้า การกระจายสินค้า และข้อมูลต่างๆ แบบเฉพาะตัว เมื่อสิ่งเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบก็จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านผลิตภัณฑ์จากการซื้อ-ขายสินค้าจำนวนมาก (Mass Merchandising) และการดำเนินงานด้วยต้นทุนต่ำ

ความแตกต่างระหว่างฮาร์ด แอนด์ กรีน
และโฮมเซ็นเตอร์ ขนาดเล็กของบริษัทอื่น

สิ่งจำเป็นในการทำให้ร้านขนาดเล็กประสบความสำเร็จนั้น การสร้างความแข็งแกร่งทางด้านผลิตภัณฑ์ด้วยจำนวนสาขา ร้านฮาร์ด แอนด์ กรีนจำหน่ายสินค้าจำพวกฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ การทำสวน และพืช ซึ่งถือเป็นสินค้าที่จัดการได้ยากเป็นหลัก เมื่อเราสามารถดำเนินการซื้อ-ขายสินค้าเหล่านี้เป็นจำนวนมากได้ก็จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่แพ้ร้านขนาดใหญ่ นอกจากนี้ฮาร์ด แอนด์ กรีนยังสามารถเปิดสาขาในพื้นที่เขตการค้าขนาดเล็กที่มีประชากรประมาณ 10,000 คน จากการดำเนินงานที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทอื่นไม่สามารถทำได้ เราจึงเป็นบริษัทเดียวที่สามารถสนับสนุนลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแข่งขันกับคู่แข่ง ในขณะที่ร้านขนาดเล็กส่วนใหญ่ที่บริษัทอื่นพยายามลองทำนั้นเป็นเพียงการลดขนาดพื้นที่ขายของร้านขนาดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับการเปิดสาขาตามกฎหมายการตั้งร้านค้าขนาดใหญ่ ผมคิดว่าด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้สินค้าในแต่ละหมวดหมู่ออกมาครึ่งๆ กลางๆ ไม่สมบูรณ์ และใช้ต้นทุนการดำเนินงานสูง เป็นผลให้ไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า

สินค้าหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ พืช

สินค้าหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ พืช
และการทำสวน

เมืองซันโจ สถานที่ที่โคเมริก่อตั้งขึ้น เป็นแหล่งผลิตฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้จังหวัดนีงาตะยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นนำของประเทศ และการเพาะปลูกพืชสวนก็มีความเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน โคเมริอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ พืช และการทำสวน ตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดโฮมเซ็นเตอร์ การได้อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตทำให้รู้ข้อมูลการผลิต และการกระจายสินค้าอย่างละเอียด ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งสำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านผลิตภัณฑ์
เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านที่ตั้ง เราจึงสามารถซื้อขายสินค้าฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำสวนซึ่งเป็นสินค้าที่ยากต่อการจัดการเป็นจำนวนมากได้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาปรับปรุงกลไกการกระจายสินค้าเหล่านี้ที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรให้มีความทันสมัย ผมคิดว่าภารกิจทางสังคมของโคเมริคือการสร้างนวัตกรรมแห่งการกระจายสินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ พืช และการทำสวน โดยผ่านระบบร้านเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมอันอุดมสมบูรณ์

สิ่งสำคัญในการเติบโตต่อไปในอนาคต

สิ่งสำคัญในการเติบโตต่อไปในอนาคต

แม้ว่าการยึดติดอยู่เพียงกับตลาดในปัจจุบันอาจทำให้การเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงขีดจำกัด แต่สำหรับในมุมมองของโคเมริแล้วเห็นว่าในประเทศญี่ปุ่นยังมีตลาดอีกมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา สิ่งนี้มิได้หมายถึงแค่เพียงว่ายังมีที่ดินหลงเหลือในการเปิดร้านสาขาเท่านั้น แต่หมายความว่ายังคงมีหมวดสินค้าที่กลไกการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม เช่น สหกรณ์การเกษตรหรือร้านขายส่ง กำลังสั่นคลอน เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น วัสดุสำหรับเกษตรกรรม และวัสดุก่อสร้าง โคเมริต้องการจะมุ่งมั่นพัฒนาในหมวดสินค้าดังกล่าว และสร้างกลไกในการจัดจำหน่ายแบบใหม่ ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สิ่งสำคัญประการแรกคือ จำนวนสาขาที่มากพอที่จะทำให้การซื้อขายสินค้าจำนวนมาก (Mass Merchandising) เป็นจริงได้

หลักการคิดพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น

หลักการคิดพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น

ผมคิดว่าบริษัทต้องเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เพื่อก่อประโยชน์ให้สังคม และผู้ที่ให้โอกาสโคเมริในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ก็คือบรรดาเหล่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้ถือหุ้นเป็นผู้สนับสนุนโคเมริด้วยการมอบเงินทุนอันแสนมีค่า พวกเราจึงต้องตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวให้ได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนอยู่เสมอ โดยกำหนดเป้าหมายการบริหารให้ ROI (อัตราส่วนผลตอบแทนระหว่างเงินลงทุนกับกำไร) บรรลุ 10% เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มการปันผลกำไรตลอดมานับตั้งแต่เปิดเสนอขายหลักทรัพย์ด้วยการแตกหุ้นหรือเพิ่มเงินปันผล และจากนี้ต่อไปในอนาคต เราก็อยากจะเติบโต และยังคงรักษาโครงสร้างขององค์กรที่สามารถทำกำไรสูงไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพึงพอใจ