เกี่ยวกับ โคเมริ

ร้านพาวเวอร์ (PW) พวกเราคือร้านโฮมเซ็นเตอร์ (HC) ฮาร์ด แอนด์ กรีน (H&G) แบบเครือข่าย (chain store) จำหน่ายอุปกรณ์ DIY และอุปกรณ์ทำสวนเป็นหลัก เรามุ่งมั่นท้าทายการพัฒนาการกระจายสินค้าให้ทันสมัย เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างมีเสถียรภาพในราคาที่สามารถจับต้องได้ด้วยระบบและโนว์ฮาวเฉพาะตัว จากนี้ไปเราจะสร้างร้านสาขาด้วยมุมมองของลูกค้า เลือกสรรสินค้าที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงใส่ใจเรื่องการบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสุข และพวกเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้า “ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและอุดมสมบูรณ์”

“เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย”
เป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์

ขอให้งานนี้
เป็นงานที่สร้างความสุขให้แก่ผู้คนทั่วโลก

ขอให้งานนี้
สร้างความสุขแก่ทุกคนที่อยู่ร่วมกันที่นี่

ขอให้งานนี้
ทำให้ผู้คนได้พบสิ่งที่ดีและมีความสุข

ในปัจจุบันเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากคำกล่าวในภาษาญี่ปุ่นที่ว่า “กินอิ่มร่างกายอุ่น” แต่กลับไม่มีเรื่อง “ที่อยู่อาศัย” ในคำกล่าวนั้น จุดกำเนิดของโคเมริเริ่มมาจาก “ที่อยู่อาศัย” ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนา เพราะมั่นใจว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คนมีความสุขได้ ไม่ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร แต่หากตราบเท่าที่ผู้คนยังปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข บริษัทที่ทุ่มเทให้กับสิ่งนี้ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป เรามุ่งมั่นที่จะรักษาการเป็นบริษัทที่ผู้คนรู้สึกยินดีที่รู้จักโคเมริ และดีใจที่โคเมริดำรงอยู่