เกี่ยวกับ โคเมริ

ร้านพาวเวอร์ (PW) พวกเราคือร้านโฮมเซ็นเตอร์ (HC) ฮาร์ด แอนด์ กรีน (H&G) แบบเครือข่าย (chain store) จำหน่ายอุปกรณ์ DIY และอุปกรณ์ทำสวนเป็นหลัก เรามุ่งมั่นท้าทายการพัฒนาการกระจายสินค้าให้ทันสมัย เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างมีเสถียรภาพในราคาที่สามารถจับต้องได้ด้วยระบบและโนว์ฮาวเฉพาะตัว จากนี้ไปเราจะสร้างร้านสาขาด้วยมุมมองของลูกค้า เลือกสรรสินค้าที่สะท้อนมาจากความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงใส่ใจเรื่องการบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสุข และพวกเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้า “ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและอุดมสมบูรณ์”

ภารกิจของโคเมริ

ภารกิจของโคเมริ

โคเมริก่อตั้งขึ้นที่เมืองซันโจในจังหวัดนีงาตะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตฮาร์ดแวร์ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรม เราจึงใช้ความได้เปรียบในด้านพื้นที่ในการเปิดกิจการจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ อุปกรณ์การทำสวน พืช วัสดุที่ใช้ในการเกษตร ฯลฯ เป็นหลัก
ในปัจจุบันตลาดโฮมเซ็นเตอร์ของญี่ปุ่นมีมูลค่าประมาณ 4 ล้านล้านเยน และเมื่อรวมกับวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการรีโนเวต ปุ๋ย/สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร/วัสดุที่ใช้ในการเกษตรแล้ว มูลค่าตลาดจะสูงเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 9 ล้านล้านเยน แต่ถึงกระนั้นการกระจายสินค้าดังกล่าวยังเป็นไปอย่างล่าช้า จึงทำให้มีลูกค้ากำลังประสบปัญหาอยู่เป็นจำนวนมาก ภารกิจของโคเมริคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการปรับปรุงให้การกระจายสินค้าในหมวดหมู่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เช่น หมวดที่อยู่อาศัย การเกษตร ให้มีความทันสมัยด้วยระบบเครือข่าย

รูปแบบร้านสาขา, นโยบายการเปิดร้าน

รูปแบบร้านสาขา, นโยบายการเปิดร้าน

รูปแบบร้านสาขาของโคเมริมี 3 รูปแบบ ได้แก่ “ฮาร์ด แอนด์ กรีน” ร้านสะดวกซื้อเฉพาะทางที่ใกล้บ้าน และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า “โฮมเซ็นเตอร์” ร้านค้าขนาดกลางที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบาย และ “พาวเวอร์” ศูนย์โฮมเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่ตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย โคเมริจะเปิดร้านฮาร์ด แอนด์ กรีนในพื้นที่ธุรกิจขนาดเล็ก เปิดร้านพาวเวอร์ และโฮมเซ็นเตอร์ในเขตใจกลางเมือง ใช้กลยุทธ์การเปิดร้านสาขา “ระบบขบวนเรือ” ที่เชื่อมโยงเรือจำนวนหลายๆ ลำเป็นขบวนอย่างทั่วทุกจุด เป็นกลยุทธ์แบบ Strategic Dominance (การสร้างร้านสาขาให้อยู่ใกล้กันเพื่อประหยัดค่าขนส่ง และเพิ่มความถี่ของการขนส่ง)
ประเด็นสำคัญเมื่อลูกค้าเลือกร้านคือ “ความใกล้, ราคา, การจัดการสินค้า” เราจึงเปิดร้านพาวเวอร์, โฮมเซ็นเตอร์ และฮาร์ด แอนด์ กรีน ทั่วประเทศญี่ปุ่นทั่วทุกพื้นที่ โดยดูตามจำนวนประชากรในพื้นที่การค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของลูกค้า

ฮาร์ด แอนด์ กรีน

ร้านสะดวกซื้อ ใกล้บ้าน

ฮาร์ด แอนด์ กรีน คือ ร้านสะดวกซื้อซึ่งจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย และการทำงานของลูกค้า จัดหาสินค้าในระยะเวลาอันสั้น อยู่ใกล้บ้าน
และสะดวกสบาย

ฮาร์ด แอนด์ กรีน เป็นร้านขนาดเล็ก พื้นที่ขายประมาณ 300 สึโบะ (991.74 ตารางเมตร) และเป็นรูปแบบร้านที่มีจำนวนสาขามากที่สุดของโคเมริ
มีสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวัน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ประมาณ 18,000 รายการ โดยเน้นหลักไปที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ วัสดุก่อสร้าง พืช อุปกรณ์ทำสวน ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร และวัสดุทางการเกษตร